• Fri frakt över 695kr
  • Snabba leveranser
Guider & tips  Utfasning av kvicksilver i lysrör under 2023

 

Utfasning av kvicksilver i lysrör under 2023

Under 2023 genomför Europeiska Unionen (EU) en viktig miljö- och energipolitisk åtgärd genom att fasa ut användningen av kvicksilverinnehållande lysrör. Från och med den 24 augusti 2023 är det förbjudet att tillverka och importera nya lysrör som innehåller kvicksilver (t.ex. T8- och T5-lysrör) till EU. De lysrör som finns kvar inom EU får fortfarande säljas och användas. Detta förbud är en del av EU:s strategi för att minska kvicksilverföroreningar och energiförbrukningen.

Förbud mot lysrör med kvicksilver - Vad innebär det för dig?

Utfasningen av kvicksilverlysrör medför betydande positiva effekter både för miljön och energiförbrukningen. Genom att ersätta lysrör som innehåller det farliga ämnet kvicksilver med energieffektiva LED-alternativ minskar riskerna för både miljö- och hälsoskador, samtidigt som energiförbrukningen sänks. 

Denna åtgärd bidrar till en mer hållbar och giftfri miljö samtidigt som den leder till ekonomiska besparingar genom lägre energikostnader.

 

Klassisk lysrörsarmatur som kommer att behöva byta kvicksilverlysrör till moderna LED-lysrör.

 

Utmaningar för vissa verksamheter

Utfasningen innebär dock en viss utmaning för verksamheter som sjukhus, skolor och lager. Dessa behöver på sikt byta ut alla sina lysrör till LED-alternativ. Detta kan innebära en stor investering, men det finns ekonomiska stöd att söka för att underlätta övergången.

Rekommendationer till säljare och tillverkare

Säljare och tillverkare behöver förbereda sig för omställningen genom att byta till alternativa belysningslösningar, framförallt LED-belysning. Detta skifte är viktigt då LED inte bara uppfyller de nya kraven utan också är mer hållbart och energieffektivt än traditionella lysrör.

För att underlätta övergången rekommenderas att investera i marknadsföringskampanjer som både informerar kunder om de nya reglerna och lyfter fram fördelarna med LED. Dessutom kan utbildningsinsatser för personalen göra övergången smidig och säkerställa expertkunskap om de nya produkterna.

 

Alternativ till vanliga lysrör

Fastighetsägare som idag använder vanliga lysrör behöver hitta nya, energieffektiva och miljövänliga alternativ.

Det finns tre huvudsakliga alternativ till vanliga lysrör:

  • Byte till kompatibla LED-rör - Det enklaste alternativet till vanliga lysrör är att byta till kompatibla LED-rör. Dessa LED-rör passar ofta direkt i befintliga armaturer, vilket gör dem till en enkel och kostnadseffektiv lösning.

  • Omkonfigurering av befintliga armaturer för LED - En initial investering, men kommer vara mer kostnadseffektivt på lång sikt.

  • Utbyte av armaturer mot LED-enheter - Dyrare initialt, men ger oftast bästa energieffektivitet och ljuskvalitet.

Skillnaden mellan LED-lysrör och vanliga lysrör

Vid en första anblick kan vanliga lysrör och LED-lysrör se identiska ut. De har samma form och passar ofta i samma armaturer. Men under ytan döljer sig betydande skillnader i konstruktion, ljusspridning och andra egenskaper.

Fluorescerande lysrör

Ett traditionellt lysrör består av ett glasrör fyllt med en blandning av argon, kvicksilverånga och ett fluorescerande pulver. När el tillförs lysröret, initieras en kedjereaktion som exciterar kvicksilverångan, vilket i sin tur exciterar det fluorescerande pulvret till att avge ljus i ett brett spektrum. Denna process skapar ett jämnt och omfattande ljus som sprids i alla riktningar.

För att starta och driva ett fluorescerande lysrör krävs en slags "startmotor", som innefattar glimtändare och förkopplingsdon. I äldre armaturer används en magnetisk reaktor, medan nyare armaturer utnyttjar elektroniska förkopplingsdon för en effektivare och snabbare startprocess.

Fluorescerande lysrör

 

LED-lysrör

Ett LED-lysrör, å andra sidan, är konstruerat med ett plaströr eller glasrör som innehåller en eller flera rader av lysdioder. Dessa dioder är ofta riktade rakt nedåt eller snett nedåt åt två eller fler håll för att skapa en mer riktad ljusspridning. LED-tekniken innebär att ljus genereras genom att elektroner rör sig mellan olika atomlager inom dioden, vilket får dem att avge fotoner (ljuspartiklar). Detta sätt att producera ljus är betydligt mer energieffektivt och ger mindre värmeavfall jämfört med fluorescerande lysrör.

Med de nya LED-lysrören är tanken att du enkelt direkt ska kunna ersätta dina gamla lysrör i befintliga armaturer. Dock krävs det att du byter den gamla tändaren för armaturer utrustade med glimtändare. Till de vanligaste LED-lysrören medföljer en ny typ av glimtändare som du behöver ersätta den gamla glimtändaren med.

 

LED-lysrör T8 lysrör

 

Tidplan för utfasning av lysrör och lampor

I tabellen nedan ser du information om utfasning av lysrör och lampor. Du kan se vilka typer av lampor som fasas ut, när de fasas ut och ansvarig myndighet.

Utfasning av lampor
Typ av lampa Utfasningsdatum Ansvarig myndighet
Kompaktlysrör 24 februari 2023 RoHs
Kompaktlysrör (20 000 timmars livslängd) 24 augusti 2023 RoHs
T8-lysrör (60, 120 och 150 cm) 24 augusti 2023 RoHs och Ekodesign
T5-lysrör (60, 120 och 150 cm) 24 augusti 2023 RoHs
Dubbelsocklade linjära lysrör (25 000 timmars livslängd) 24 februari 2023 RoHs
Cirkelformade/kvadratiska lysrör (icke-linjära) 24 februari 2023 RoHs
T2-lysrör 1 september 2021 Ekodesign
T12-lysrör med yttre tändstrimma 1 september 2021 Ekodesign
T12-lysrör utan yttre tändstrimma 1 september 2018 Ekodesign
Lågenergilampor (CFL) 1 september 2021 Ekodesign
Lågspänningshalogenlampor G4 & GY6.35 1 september 2023 Ekodesign
Halogenlampor G9 (230 V) 1 september 2023 Ekodesign
Halogenlampor 230 V (utom R7s och G9) 1 september 2018 Ekodesign
Halogenlampor R7s (230 V), ljusflöde > 2700 lm 1 september 2021 Ekodesign
Halogenlampor R7s (230 V), ljusflöde < 2700 lm Finns kvar tillsvidare

 

Sammanfattningsvis

Övergången till LED-belysningslösningar ger betydande långsiktiga fördelar, både ekonomiskt och miljömässigt. 

LED-belysning förbrukar betydligt mindre energi än traditionella ljuskällor. Detta leder till lägre elkostnader samtidigt som LED-lysrör har längre livslängd än vanliga lysrör och således genererar färre underhållskostnader.
Miljömässigt bidrar LED-tekniken till en minskning av växthusgasutsläpp tack vare den lägre energiförbrukningen. Dessutom innehåller LED-belysning inte kvicksilver eller andra giftiga ämnen, vilket bidrar till en renare miljö.

Sammanfattningsvis är övergången till LED-belysning en klok investering som ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Den är i linje med Sveriges och EU:s miljömål och bidrar till en mer hållbar framtid.

Din varukorg

Varukorgen är tom
0 artiklar 0 kr
Kassa
Handla tryggt med Svea Webpay
Fri frakt över 695kr Snabba leveranser 14 dagars öppet köp